/ Kiem Nieuws

RSS

Er is een principeakkoord pensioen en AOW

vrijdag 10 juni 2011 / Redactie / 5 reacties

‘Er is simpelweg geen alternatief’, zegt FNV-voorzitter Agnes Jongerius. Ondanks de tegenstem van FNV Bondgenoten in de federatieraad (19 bonden) heeft het federatiebestuur van de FNV daarom op 10 juni het onderhandelingsresultaat over pensioen en AOW getekend met de werkgevers en het kabinet.

De vakcentrale FNV gaat dit voorleggen aan de leden. De voorkeur gaat uit naar een FNV-breed referendum.

Kern van het onderhandelingsresultaat is dat de AOW-leeftijd omhoog gaat naar 66 jaar in 2020. Stoppen met 65 blijft echter mogelijk. De AOW-uitkering gaat extra omhoog met 0,6 procent per jaar.
Bovendien komt er een extra uitkering voor ouderen met een laag inkomen. 

Behalve over de flexibele AOW gaat het akkoord ook over de ruimte om belastingvrij te kunnen sparen voor pensioen en het beter bestand maken van de pensioenfondsen tegen schokken op de financiële markten.

'Beter wel dan geen akkoord'
Agnes Jongerius: ‘Zonder dit akkoord gaat de AOW-leeftijd kaal naar 66 jaar, mèt akkoord kunnen mensen straks kiezen of ze met 65, 66 of 67 met AOW gaan. Zonder akkoord blijft de AOW uitkering gekoppeld aan de loonindex, mèt akkoord is de uitkering altijd hoger want hij wordt gekoppeld aan de werkelijk verdiende lonen. Zonder akkoord gaan voor alle pensioenfondsen dezelfde regels gelden, mèt akkoord krijgen pensioenfondsen zelf de ruimte om een keuze te maken tussen zekerheid en indexatie.’

In het principeakkoord staan bovendien afspraken om oude werknemers fit aan het werk te houden. Jongerius: ‘Ik ben belangenbehartiger voor de acht miljoen werkenden en drie miljoen gepensioneerden. Met dit akkoord kan ik met opgeheven hoofd op straat blijven lopen en iedereen in de ogen kijken.’

In de Federatieraad is op 9 juni met de bonden afgesproken dat dit akkoord binnen enkele weken zal worden voorgelegd aan de leden. Agnes Jongerius: ‘Wat mij betreft is dit een mooi akkoord dat mensen voldoende zekerheid biedt over hun pensioen. Het woord is nu aan de leden.’

Reactie FNV KIEM
Volgens dagelijks bestuurder Edwin Bouwers van FNV KIEM biedt het principeakkoord een goed evenwicht tussen zekerheid en indexatie. "Dat is goed voor koopkrachtbehoud. Ook belichaamt het de solidariteit tussen jong en oud.”

Bouwers noemt het principeakkoord “toekomstbestendig” waardoor het pensioenstelsel de pieken en dalen van de beurs kan opvangen. “Het bevat bovendien goede afspraken voor een betere positie van de oudere werknemer. De mogelijkheid om de lasten te delen met de werkgevers blijft bestaan.”

Het niet afsluiten van een pensioenakkoord was volgens Bouwers geen optie. “Dan zou de AOW niet stijgen. Dan zou het pensioenstelsel inflexibel blijven, met een fiscaal zeer nadelig regime. En zou er de komende tien jaar geen mogelijkheid zijn om de pensioenfondsen te indexeren. Dat zou echt een drama zijn.”

Lees meer over het onderhandelingsresultaat op de site van de vakcentrale

Print deze pagina

/ Kiem Thema's

 • AOW en pensioenen

  vrijdag 20 november 2015

  Nederland heeft een goed pensioenstelsel, maar zoals overal zijn er altijd verbeteringen mogelijk. Zo is er bijvoorbeeld een groep werkenden die nu geen of onvoldoende pensioen opbouwt. De FNV vindt dat iedereen, jong en oud, gewoon een goed pensioen verdient. Lees verder

/ Kiem Reacties

 • dinsdag 14 juni 2011 / Jan Dirk Bol

  De FNV heeft een principe-akkoord met werkgevers en de regering gesloten over onze pensioenen. Alle onderhandelaars noemden het resultaat (een bezuiniging van 4 miljard) een mooi resultaat. En dat is altijd verdacht! Men presenteert dit resultaat als goed voor BV Nederland. Voor de individuele pensionado is het op zijn minst een versobering te noemen. Ik spreek liever van ronduit een verslechtering immers na 2020 gaat de pensioenleeftijd met een jaar omhoog naar 66 jaar. Vijf jaar later zijn de werkenden zo gezond dat er nog een jaartje werken bij kan.
  Nu is een groot deel van de beroepsbevolking al dik onder de 65 jaar aan het afhaken. Soms door regelingen, maar ook zit het bedrijfsleven in zijn algemeenheid niet te wachten op slecht geschoolde 50-plussers. Het optrekken van de pensioenleeftijd heeft alleen zin als er voor iedereen werk is. Jongeren mogen geen slachtoffer worden van doorwerkende ouderen.
  Een ander heikel punt is de afhankelijkheid van de beleggingen. Als werknemer heb je meestal geen keus in welk pensioenfonds je wilt deelnemen. De mannen aan de roulettetafel van de aandelenmarkt bepalen onze oudedagsvoorziening. Mannen die dit soort zaken vaak keurig voor elkaar hebben in hun eigen arbeidsvoorwaarden. Dit jaar opende de overheid de site www.mijnpensioenoverzicht.nl. Bij de status ontbreekt een berekening na het sluiten van het pensioen-akkoord.
  Als toekomstig bejaarde is het de vraag op deze overeenkomst - na goedkeuring door bonden en werkgevers - in de toekomst standhoudt. Ieder nieuw kabinet zou wel eens zin kunnen hebben om de regels nogmaals tegen het licht te houden. Het veranderen van de spelregels tijdens de wedstrijd is voor de regeringen eerder regel dan uitzondering.
  Op zijn minst bijzonder is hoe onze "polder"voorzitter Agnes Jongerius de uitkomst presenteert als een goed en verdedigbaar resultaat. Hoe kun je een verslechtering goed noemen, buitengewoon schandalig is de manier waarop zij leden chanteert: als jullie niet akkoord gaan wordt het allemaal veel slechter!
  Van vakbondbondsbestuurders mag je eerder meer verwachten namelijk opkomen voor de belangen van hun leden die zij vertegenwoordigen. De strijd aangaan! De leden vroegtijdig op hoogte stellen en betrekken bij de vraagstukken die spelen en vooraf laten stemmen over de beslissing die je gaat nemen dat is directe democratie!

  De reactie zoals dagelijks bestuurder Edwin Bouwers gaf op Twitter-berichten van mijn kant: @JanDirkBol je krijgt je gewenste referendum met alle ins en outs mbt pensioenakkoord. Kijk naar de inhoud, niet naar wie het hardst roept."
  Is hopelijk niet het niveau van discussie voeren binnen FNV-KIEM.
  Het moge duidelijk zijn mijn advies is STEM TEGEN!

 • dinsdag 14 juni 2011 / ES

  Ook ik zal tegen dit "akkoord" stemmen. De FNV laat zich niet meer gelden en dat is jammer. Waarom niet iedereen 40 jaar werken en dan met pensioen?
  En dan nog de onzekerheid over mijn aanvulend pensioen, waar betaal ik nu dan voor? Ik kan het beter in een oude sok stoppen, dan heb ik meer zekerheid.

 • zaterdag 11 juni 2011 / Johannes

  T is schandalig zoveel jaar lid van de bond ik ziet het alleen maar terug uit gaan,t cao boekje wordt steeds dunner maar niet veel beter ,de werkgevers hebben steeds meer macht naar zich toe getrokken om te laten en te doen wat zij willen ,langer te werken werkt ook niet ,weet U nog de 36 urige werkweek ,was dat niet voor meer mensen aan te nemen?? atv uren/meeruren bepaald de werkgever grotendeels wanneer je naar huis moet als er niets te doen is ,goedkope krachten uit t buitenland binnenhalen terwijl t eigen volk wat al jaren werk naar buiten geknikkerd wordt,voor een paar centen,als dat zo gebeurd met evt met de nieuwe ontslagregeling die eraan zit te komen dan weet ik t ook nog eens net niet ,de wat ouderen die lang werken en b.v. niet goed meekunnen er goedkoop er uit gegooid kunnen worden,heb altijd jaren mee betaald voor de ouderen maakt niet uit, persoonlijk val daar overal buiten ,18de jaar begonnen nu 35 jaar lid, mijn tijd werd er alles afgeschaft helaas is t niet beter op geworden als dat zo door gaat dan hoeven wij niet door te werken ,dan hebben zij ons er al uit gegooid,maar 40 diens jaren in ploegen dienst vind ik persoonlijk meer dan genoeg,Tot 65 jaar oke dat kan ik nog mee leren leven ,maar meer dan dat dat hoef voor mij niet zo heb dan al genoeg betaald ,dadelijk als je dan thuis zit dan moet je zonodig ook weer meer belasting daarover betalen,Leuker kunnen we t niet maken !? Was dat die slogan van de belasting niet ... Ik verwacht wat van de BOND!!

 • zaterdag 11 juni 2011 / bruin58

  De negentien bonden bepalen zelf op welke manier ze hun achterban raadplegen. Dat hebben ze afgesproken in de Federatieraad.

  Bovenstaande staat op de site van de vakcentrale. Wat gaat dit betekenen voor de Kiem leden. Krijgen wij nog de kans om ons standpunt te uiten?

 • vrijdag 10 juni 2011 / rob

  als het principeakkoord pensioen en AOW er door komt stop ik na 35 jaar met deze vakbond

 
 __  __  _____   _____  ______  ______  __  __ 
 \ \\/ // | ___||  / ___// /_  _// |   \\ \ \\/ // 
 \  //  | ||__   \___ \\  -| ||- | -- //  \ ` // 
 / . \\  | ||__   /  //  _| ||_ | -- \\  | ||  
 /_//\_\\ |_____|| /____//  /_____// |______//  |_||  
 `-` --` `-----` `-----`  `-----` `------`   `-`'