/ Kiem Contributietarieven 2016

Onze contributietarieven zijn gebaseerd op inkomen. Parttimers, uitkeringsgerechtigden, studenten en mensen zonder inkomen kunnen in aanmerking komen voor een gereduceerd contributietarief. Wij verzoeken je om wijzigingen in jouw inkomenssituatie zo snel mogelijk aan ons door te geven. Bijvoorbeeld als je meer of minder gaat werken, werkloos of arbeidsongeschikt raakt of weer een baan hebt gevonden.

Voor alle wijzigingen geldt namelijk dat wij deze doorvoeren vanaf het moment dat je ze aan door doorgeeft, dus niet met terugwerkende kracht. Je kunt wijzigingen aan onze ledenadministratie doorgeven, samen met informatie waaruit de wijziging blijkt, zoals een kopie van een arbeidscontract, loonstrookje of uitkeringsbeschikking. Ben je zelfstandige (freelancer, zzp’er) dan bieden wij je een gereduceerd tarief als je inkomen lager is dan het minimuminkomen. Ook dit kun je schriftelijk doorgeven aan onze ledenadministratie, samen met informatie waaruit je inkomenssituatie blijkt.

Standaard wordt de contributie maandelijks afgeschreven. Dit kan echter ook per maand, kwartaal, half jaar of jaar. Wil je hier gebruik van maken? Neem dan contact op met de ledenadministratie via ledenadministratie@fnv-kiem.nl of 0900 36 854 36.
 

Contributietarieven 2017 

   Maandbedrag (bij incasso)
 bruto maandinkomen meer dan of gelijk aan € 1.551,60*   € 16,20
 bruto maandinkomen tussen € 775,80 en € 1.551,60*          € 12,15
 bruto maandinkomen minder dan € 775,80*                  €   8,10
 uitkeringsgerechtigden  €   8,10
 gepensioneerden   €   8,10
 jongeren tot 23 jaar      €   0,- in het eerste jaar, daarna € 2,08 per maand
 student / voltijd dagonderwijs **  €   2,08