/ Kiem Algemene voorwaarden

Vanaf het moment van lidmaatschap kun je gebruik maken van al onze diensten. Hierbij geldt een uitzondering: zaken op het gebied van arbeid en inkomen, die zijn ontstaan voor aanvang van het lidmaatschap, dan wel binnen zes maanden na aanvang van het lidmaatschap, worden slechts in behandeling genomen tegen betaling van een uurtarief van €90. Voor specifieke auteursrechtelijke kwesties geldt een uurtarief van €145. Dit tarief vervalt bij zaken die ontstaan zijn na de termijn van zes maanden, na aanvang van het lidmaatschap.

FNV KIEM behoudt zich het recht voor om de behandeling van een zaak stop te zetten, indien een lid het uurtarief of de contributie niet betaalt. Voor zaken waarvoor zeer specialistische kennis is vereist kan een commissie samengesteld worden die beoordeelt of een eigen bijdrage aan het lid gevraagd zou moeten worden in verband met de aard van de zaak. Voor de complete tekst van de voorwaarden kun je hier klikken.