/ Kiem Disclaimer

FNV KIEM accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter de juistheid van de informatie niet garanderen.

Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van FNV KIEM de informatie van deze site te verveelvoudigen, openbaar te maken, over te dragen of te wijzigen. FNV KIEM is eveneens niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor aan de site gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.