/ Kiem Agenda

Cao-onderhandelingen Muziekcentrum van de Omroep (MCO)

Op 1 januari 2011 is de geldigheidsduur van de cao voor Muziekcentrum van de Omroep (MCO) verstreken.

De directie van MCO heeft voor het overleg op 25 mei een concept cao akte opgesteld waarin de voorstellen voor wijziging en aanvulling van de cao MCO zijn opgenomen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011, dus 12 maanden.


Link: http://www.fnv-kiem.nl/pagina/entertainment-en-media/cao-mco
Datum: woensdag 25 mei 2011
Tijd: 10:00u

Branche: Media & Communicatie

Print deze pagina