/ Kiem Agenda

Ledenbijeenkomst Mondi Maastricht

Dinsdag 15 maart jl. hebben de vakbonden waaronder FNV KIEM het eerste cao overleg met de directie van Mondi Maastricht gevoerd. Naar aanleiding van wat besproken is, hebben FNV KIEM en De Unie, in overleg met de directie, besloten om een personeelsbijeenkomst te organiseren.

Het doel van deze bijeenkomst is verslag te doen van hetgeen is besproken tijdens dit overleg en na te gaan bij het personeel van Mondi of en in hoeverre wij op de ingeslagen weg kunnen voortgaan. Het uiteindelijke cao resultaat is in hoge mate afhankelijk van de uitkomst van deze bijeenkomst.


Locatie: Mondi Maastricht
Datum: maandag 28 maart 2011
Tijd: 13:30u

Branche: Grafimedia

Print deze pagina