/ Kiem Agenda

Uitnodiging achterbanberaad DutchView

In april van dit jaar heeft DutchView door middel van een brief aan de freelancers laten weten de voorwaarden en tarieven voor freelance werkzaamheden ingrijpend te willen wijzigen. Daarop is veel commotie ontstaan onder de freelancers wat heeft geleid tot een druk bezochte bijeenkomst van de DutchView directie met de freelancers in Studio 4. Naar aanleiding van deze bijeenkomst is besloten dat een “kerngroep van Dutchview freelancers” besprekingen met de directie gaat houden over een standaard opdrachtovereenkomst. Met medewerking van FNV KIEM-juristen is een voorstel van een standaardovereenkomst door de freelancers opgesteld en deze is door de kerngroep ook met DutchView besproken. De besprekingen tussen de kerngroep ondersteund door Martin Kothman van FNV KIEM en DutchView hebben nu geleid tot een resultaat dat we met onze leden willen bespreken.


Link: http://www.fnv-kiem.nl/nieuws/entertainment-en-media/443
Datum: maandag 27 september 2010
Tijd: 10:00u

Branche: Media & Communicatie

Print deze pagina