/ Kiem Agenda

'Stop culturele kaalslag' actiedag

220 Miljoen bezuinigen, dat vraagt om de actie Stop Culturele Kaalslag

FNV KIEM heeft het initiatief genomen om alle vakbonden en beroepsverenigingen bij elkaar te roepen, omdat het in de wandelgangen in Den Haag maar blijft rondzingen dat de komende coalitie (VVD, CDA en PVV) rekent met een scenario waarin 220 miljoen (23%) bezuinigd zal gaan worden op de begroting van de kunstensector. Ons initiatief heeft de afgelopen dagen tot de nodige persaandacht geleid.

Omdat erfgoed en bibliotheken relatief worden ontzien, zal in de hoek van de hedendaagse kunstproductie ongeveer 30% bezuinigd moeten worden om dit bedrag te halen. Een groot deel van de hedendaagse actieve kunstenaars en podiumkunstenaars en dus een groot deel van alles wat er in de kunstensector in de komende tijd gemaakt zou kunnen gaan worden wordt op dit moment bedreigd.

Daarnaast moet serieus rekening worden gehouden met het verdwijnen van de WWIK.  Dus ook voor alle toekomstige academie- en conservatoriumverlaters zal het buitengewoon moeilijk worden om na hun studie een renderende beroepspraktijk op te bouwen.

Landelijke actie
De gezamenlijke vakorganisaties en beroepsverenigingen roepen vrijdag 24 september a.s. uit tot landelijke actiedag. Er zal tussen 14.00 en 16.00 uur een debat plaats vinden in de Salon van De Balie in Amsterdam.

Kom ook en praat mee! Meld je aan via 020-3553729 of e-mail: f.van.dieren@fnv-kiem.nl

Verder roepen wij alle gezelschappen, orkesten, filmmakers, beeldend kunstenaars et cetera op om vanaf 24 september tot en met 28 september bij elke bijeenkomst met publiek voorafgaand aan de voorstelling/opening/optreden/première een manifest voor te lezen. In dat manifest vragen wij aandacht voor de onevenredige bezuinigingen die de kunstensector op dit moment boven het hoofd hangen.

http://www.stopculturelekaalslag.nl/

Wij hebben een website gemaakt die helemaal gericht is op de acties. Op de site kun je het manifest downloaden en de petitie tekenen. Daarnaast vind je er affiches om op te hangen en banners die je op je eigen site kunt plaatsen. Verder is op deze site te volgen tot welke perspublicaties de actie leidt. En iedereen kan er meedoen op het forum.

DOE MEE EN VOORKOM DE CULTURELE KAALSLAG!


Link: http://www.fnv-kiem.nl/nieuws/algemeen/441
Locatie: De Balie - Amsterdam
Datum: donderdag 24 september 2009
Tijd: 14:00u

Print deze pagina